KLIK for forstørrelse!

Ændret møntværdi

I en del tilfælde er en mønts pålydende værdi al for stor i forhold til dens ædelmetalværdi. Dette forekommer når møntherren ønsker at maksimere sin profit ved udnyttelse af sit møntregale - ofte i forbindelse med krige eller andre kriser, der stiller (for) store krav til kongens kasse.

Senere er sådanne mønter undertiden nedsat fra den oprindelige pålydende for atter at tilstræbe en en vis lighed med møntens ædelmetalværdi. Herved kan opstå møntværdier, der ellers aldrig er slået som regulære mønter. Undertiden omtales de nye møntværdier som var der tale om virkelige mønter med den nye værdi, således i Holbergs komedier.


Litteratur


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt