KLIK for forstørrelse!

John Milton (1759-1805)

Stempelskærer ved Royal Mint i London 1787-1797. Har skåret stemplerne til Christian 7.s prøvemønter Hede 39F, 40B og 41D. Hans mærke var M.

En tid havde Milton G. V. Bauert i lære i London, her skar denne stemplerne til Hede 39G.

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt