KLIK for forstørrelse!

Anders Lunde

Stempelskærer i Kongsberg. Ansat 1773 som lærling hos Gabriel Andersen Lunder, efter hvis død han 1777 konstitueredes og 1781 fastansattes som stempelskærer.

Den norske piaster, Hede Norge 9, er Anders Lundes værk. Endvidere har Anders Lunde skåret stempler til en del af de i 1784-85 udmøntede 1771-skillinger.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside