Lübeck

1201-25 var Hamburg og Lübeck under dansk styre. Fra denne tid stammer en række brakteater, der med nogen usikkerhed henføres hertil.

Senere i middelalderen fik Lübeck som bekendt en dominerende handelsstilling i Norden, og flere danske konger slog mønt efter lybsk møntregning.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt