KLIK for forstørrelse!

Lybsk mønt

Den lybske mønt har navn efter Hansestaden Lübeck, der i middelalderen var kraftigt engageret i Norden. Der udviklede sig efterhånden et fast forhold mellem dansk og lybsk mønt, fra 1625 således, at 1 skilling lybsk svarede til 2 skilling dansk.

Som møntherre i Hertugdømmerne lod flere danske konger mønter præge efter lybsk regning:

Lübeck set fra øst. Træsnit fra Hartman Schedels Weltchronik, Nürnberg 1493.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt