Hamburg

1201-25 var Hamburg og Lübeck under dansk styre. Fra denne tid stammer en række brakteater, der med nogen usikkerhed henføres hertil.

Desuden henfører Jørgen Sømod en hamborgsk brakteat med det oldenborgske våbenskjold til Christian 1.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt