KLIK for forstørrelse!

Didrik Christian Liebst ( -1798)

Didrik Christian Liebst var 1784-1786 møntmester i Altona under Christian 7. Ved sin afgang som møntmester udnævntes han til møntcommisarius.

I 1788 forestod Liebst en udmøntning af 2 sechlinge, 1/12 og 1/6 speciedaler i Poppenbüttel. Disse udmøntninger kendes på stjernen nederst på for- og bagside, jvf. Michael Märchers artikel i litteraturlisten.

Didrik Christian Liebsts mærke var DCL. På illustrationen herunder ses Liebsts segl og underskrift fra januar 1787, fundet af Michael Märcher i en arkivpakke i sommeren 2005.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt