KLIK for forstørrelse!

Altona

I Altona udenfor Hamborg er der i perioden 1771-1861 præget mønter for den danske stat, i størstedelen af perioden i samarbejde med afdelingen i Poppenbüttel.

Således er mange af 1771-skillingen præget i Altona og også Zweidrittelen 1830 til brug i Lauenborg er præget her, ligesom visse typer fra Oldenburg.

Især fik udmøntningerne betydning for hertugdømmerne Slesvig-Holsten. I den sidste del af perioden kendes Altonamønterne på sit møntmærke rigsæblet.

Under Treårskrigen 1848-1851 slog oprørsregeringen mønt i Altona.

Illustrationen viser Møntens officielle segl fra 1821 (foto © Michael Märcher, 2005).

Klik for illustration af Møntbygningen, som i 1771 var opført til formålet (fra J. Wilcke, Kurantmønten 1726-1788, København 1927).


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønts forside