Kataloger over danske mønter

Katalogværkerne over dansk mønthistorie er hovedsagelig af ældre dato.
For den ældste tid er følgende værker standard:

Heldigvis begynder der at dukke moderne behandlinger og kataloger op over vores ældste mønthistorie. Her kan fremhæves:

 

Om borgerkrigsperioden (1241-1377) har Mansfeld-Bûllner - hovedsagelig på baggrund af Haubergs værk - forfattet nedenstående referenceværk, hvis afbildinger også gengives her på Dansk Mønt:

Dette nu forældede værk fik i 2009 en naturlig efterfølger:

 

Om Unionstiden (1397-1541) er standardværket:

Specialværker for unionstiden er

 

Den nyere danske mønthistorie er dækket af følgende 3 værker:

Også her kan man med fordel søge information i nyere arbejder:

 

Eksempel på systematikken i H. H. Schous værk - et uddrag af oversigten over Frederik I's udmøntninger fra 1524:

Skal man være lidt pessimistisk må man sige, at Schous enorme arbejde, der er opbygget kronologisk og angiver et utal af forskellige stempelvarianter, nu er forældet. Hedes værk, hvis systematik går på møntsted, -metal og -serie, bygger i høj grad på Schou og bidrager ikke med megen ny forskning, mens Sieg, der anfører periodens mønter opdelt efter regent og møntværdi, som hovedkilde benytter Hede. Et moderne oversigtsværk over de senere århundreders danske mønthistorie savnes derfor stadig.

 


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønts forside