KLIK for forstørrelse!

Island

Island var oprindelig norsk koloniseret, og kom med Kalmarunionen ind under Danmark i 1397. Ved freden i Kiel i 1814, hvor Danmark efter Napoleonskrigene måtte afstå Norge til Sverige, "glemte" man at de atlantiske besiddelser (Færøerne, Island og Grønland) rettelig hørte til de norske dele af riget, og derfor burde følge Norge med ud af unionen. Således var Island i fortsat union med Danmark til uafhængigheden i 1918. Den personalunion, der da indførtes var kun af midlertidig karakter og ophævedes endeligt i 1944.

I perioden under dansk styre er der udelukkende anvendt danske mønter på Island. De første egentlige islandske mønter stammer fra 1922 og er præget på Den kongelige Mønt i København. Under 2. verdenskrig var Island engelsk besat og der prægedes i London islandsk mønt svarende til den gammelkendte fra København, blot udelod man mønt- og møntmestermærker.


Møntrækken indtil personalunionens ophævelse ser således ud:

1 Eyrir

2 Aurar

5 Aurar

10 Aurar

25 Aurar

1 Krona

2 Kronur

KLIK for forstørrelse!

Et møntsæt på 2, 5 og 10 kroner, udgivet i anledning af Altingets 1000 års jubilæum 1930, bør nok rettelig anses for medailler snarere end mønter.
Dette sæt er afbildet ovenfor.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønts forside