KLIK for forstørrelse!

Spørgesiden (4)

Skanning og foto af mønter

Vi får heldigvis efterhånden tilsendt en del spændende billeder og tak for det.
Billedet i øverste højre hjørne er ikke som man måske skulle tro til skræk og advarsel. Det giver os dels lejlighed til at fortælle lidt om det specielle medie en hjemmeside er, dels gøre opmærksom på at de billeder vi får tilsendt, langt hellere må være underbelyste end overbelyste, da der oftest er bevaret flere informationer i det mørke billede end i det overbelyste.
I modsætning til den sikkerhed man har for gengivelsen på papir, så er websiden bl.a afhængig af hvilken lysstyrke du har stillet din skærm på. Hvis den ikke er nogenlunde tæt på vores indstilling vil de billeder du ser enten fremstå for lyse eller for mørke. Man kan ikke sige at den ene indstilling er rigtigere end den anden, men hvis du tit benytter Dansk Mønt er det selvfølgelig godt at indstille lysstyrken herefter. Du kan evt. bruge denne side som en slags standard. Hvis billedet i øverste højre hjørne fremstår som et sort retangel er lysstyrken for lav. Du skal akkurat kunne skelne de to mønter. Vi har bearbejdet billederne - der var to - til de to viste mønter. De skal se nogenlunde naturlige ud.
Det kan også være vigtigt at det tilsendte billede har en hvis opløsning - afhængig af spørgsmålet. Hvis det er til spørgsmål af første type på denne side er det mørke billede godt nok. Vi vil gerne have en skanning med opløsningen 360 dpi. Hvis spørgsmålet går på detaljer på mønten, som i det andet spørgsmål på denne side, er minimum 600 dpi. Du kan læse om skanning af mønter og opløsning her på Dansk Mønt.

. . . og så til spørgsmålene.


To middelaldermønter?

Til højre vises de middelalder mønter vi har brugt herover som påskud til at fortælle, og spørgsmålet lyder:
"Hej Dansk Mønt!
Lige et par spørgsmål i måske kan hjælpe med! Valdemar Atterdag mønten (Lund.nr 680) har under kronen en stor "prik"! Den mangler på jeres afbildning? Og mønten med kongeportræt kan jeg simpelthen ikke finde! Den ser dansk ud, og er kun præget på den ene side, men er ikke på jeres site! Oluf Hunger (Lund.nr 1) ligner lidt! Den ligner "sen" vikingetid, måske starten af 1100-tallet! Måske kunne det være en engelsk udmøntning/kopi af en dansk konge? Håber i kan hjælpe mig igen! Mvh . . . "
KLIK for forstørrelse!

For at tage det sidste spørgsmål først, så er mønten ikke dansk. Dermed er i inde på et område vi, som nævnt oven for. ikke beskæftiger os med, dels fordi vi ikke har viden nok og også fordi vi har 8000 filer der også skal passes og formeres. Alene kronen/hovedbeklædningen findes ikke tilsvarende på danske mønter. Mønten er i øvrigt præget på begge sider - se forstørrelsen!
Mange mønthandlere vil sikkert kunne besvare dit spørgsmål relativt hurtigt.KLIK for forstørrelse!

Om den anden mønt - MB680 - skriver Jørgen Sømod:
Vel er det 680. Her skal du lige have en introduktion til katalogiseringen hos Hbg/MB. Hauberg interesserede sig ikke for varianter. Kun hovedtyper. Det har givet anledning til flere misforståelser, idet det efterhånden har vist sig, at mange mønter efter års forløb genudmøntedes med gamle motiver. Derved er flere af varianterne opstået. Haubergs næste store fejl var, at han i sit arbejde kun lod afbilde de mønttyper, der ikke fandtes i Ramus & Devegge, men i stedet gav henvisning dertil. Imidlertid var/er R+D så sjælden og svært tilgængelig, at praktisk taget ingen samler nogen sinde har ejet den. Selv har jeg kun tekstbindet i original. Tavlerne har jeg en fotokopi af. Men fotokopier er jo noget, der er kommet til inden for de sidste 40 år.
Derfor kom M-B til at udfylde et stort savn med sit forkætrede værk, der helt og holdent bygger på Haubergs arbejde, idet M-B lod afbilde samtlige de mønter og møntvarianter, som Hauberg henviste til. Men R+D er afsluttet allerede omkrong 1830, hvilket vil sige, at de møntvarianter, som var kommet til siden blev ikke afbildet hos M-B. Her findes de alvorligste mangler i tavlerne til Adelbyfundet, som Hauberg har kendt og benyttet, men ikke givet henvisning til. For at få kendskab til de mange varianter, kan langt de fleste findes i katalogerne over L.Chr. Pertersens, L.E.Bruuns og Haubergs samlinger, men det er jo alle kataloger, som efterhånden er blevet både sjældne og dyre. MB 680 med kugle under kronen findes hos L.Chr.P. som nr 1276, hvor den også er afbildet.

Vi fra Dansk Mønt vil gerne tilføje, at vi stort set kun gengiver den blanding af typer og varianter som MB har publiseret som typer. Man vil også kunne se, at mange af de fotografier vi bringer ikke svare til tegningerne i højere grad end din MB680 gør. Men det er naturligvis vor hensigt at få det hele med - med tiden!


KLIK for forstørrelse!

Hidtil ukendt årstal?

Om mønten til venstre - Frederik 1, Galster 73, lyder spørgsmålet:

Denne mønt skulle iflg. katalogerne kun findes med årstallene 1524-26, men står der ikke 1528 her?
xx, Norge

Svar:
Ja, det er hvad mange af os drømmer om, men nej, desværre ikke.
Sagen er at det er et eksemplar af den i forvejen kendte 1524 to skilling.
Vores tal hedder som bekendt arabertal. Et arabisk 4-tal skrives som et v på hovedet. Denne skrivemåde er mange steder overtaget, før vi når frem til vort nuværende kendte måde at skrive 4 på.
Inden vi nåede dertil, blev 4 ofte skrevet , og ind i mellem også som på fremsendte mønt .

KLIK for forstørrelse!
Klik på billedet for forstørrelse!

På forstørrelsen ses desværre tydeligt at her er tale om et , og altså 1524.
Hvis man rotere et moderne 4-tal 45 grader med uret, er det ikke svært at set hvorfor vort 4-tal er blevet som det er.

Sidste spørgsmål i denne omgang:

Besynderlig stempel-slag-fejl!

Spørgsmålet, som Dansk Mønt måske ikke har noget fornuftigt bud på, går på den afbildede mønt: Hvordan kan en sådan mønt opstå? Korshvidens kors ser helt besynderligt ud, uden at forklaringen ser ud til at være dobbeltprægning, det ville vel ødelægge møntbilledet i øvrigt. Det ser mystisk ud.

Forklaringen er måske bare, at møntslageren har konstateret at mønten havde fået et så skævt slag, at kun lidt mere end halvdelen var præget. Han har søgt at råde bod på fejlen ved bevidst at have slået skævt til modsat side, med det viste resultat. På begge sider af mønten er andetslaget drejet 40 grader!
Er der andre der har en bedre forklaring - Hjælp!?


Nyeste indslag på "5. spørgeside" - med og uden svar - KLIK her!
Tidligere indslag på "3. spørgeside" - med og uden svar - KLIK her!
Tidligere indslag på "2. spørgeside" - med og uden svar - KLIK her!
Ældste indslag på "1. spørgeside" - med og uden svar - KLIK her!


Vi hører meget gerne fra vore læsere - hjælp os! Send os en mail.


Tilbage til Dansk Mønts forside.