KLIK for fors

 

Skanning af mønter

Når mønter tidligere skulle afbildes, var man i starten nødt til at foretage en omhyggelig aftegning, som - hvis resultatet skulle være acceptabelt - krævede stor håndværksmæssig kunnen og helst også lidt talent. Det havde dog den fordel (og ulempe) at man kunne fremhæve de vigtige partier på mønten selv om de strengt taget ikke var særligt tydelige på den originale model. Kvaliteten varierede stærkt se fx forskellen på tegningernes kvalitet på siderne med Knud den Stores og Erik Menveds mønter. En fordel ved tegningerne var at de kunne publiceres på papir i næsten uændret kvalitet.


I mønttegningernes tid var det kun tegnerens talent og omhu der gav kvalitetsforskellen.

Fotografiet afløste naturligt tegningerne. Se her om fotografering af mønter! Når fotos skulle publiceres blev kvaliteten normalt forringet stærkt ved rastningen. Se billedet herunder:

Skanning giver gode muligheder for gode møntbilleder. Specielt hvis du har en original mønt eller et almindeligt fotografi at skanne. Derimod kræver det en god portion øvelse at skanne fotografiske billeder i bøger, da de som før nævnt er rastede. Dette kan du læse om i vor grafikvejledning. Vejledningen går dog på billeder i al almindelighed, men principperne er de samme. Herunder ser du forskellen på en bogillustration umiddelbart efter skanningen og efter en pæn tur gennem et billigt tegneprograms forskellige funktioner.


En hurtig tur gennem tegneprogrammet kan dog fjerne rasterne!

Skanning af mønter direkte i skanneren:

Fidusen ved denne teknik, er først og fremmest at man springer den traditionelle fotografering over.

Først lidt om skanneren: Kort sagt findes skannere med noget forskellig opbygning. Det der har interesse her er først og fremmest at det skal være en skanner hvor mønten kan lægges direkte på den glasplade hvor igennem den skannes - en "flatbed skanner". Næste punkt kræver lidt mere eftersyn ved købet! Skannerens lyskilde skal helst belyse mønten i en skrå vinkel under skanningen. Ingen skannere belyser mønten i en ret vinkel, men nogle ligger tæt på, og de er ikke gode. Forklaringen er at der helst skal dannes nogen skygge på mønten fra dennes relief, da den ellers kommer til at virke kedelig flad. En mindre ting er skannerlågets farve - den der vender mod glaspladen naturligvis! Vi har bedst erfaring med hvid. ( Hvis man vil berige dette værk med en eller forhåbentlig flere af sine skanninger, så foretrækker vi så absolut hvid baggrund på møntbilledet ). Dette er dog et lille problem der kan løses med et stykke hvidt papir. Der findes skannere der kalder sig 3-D-skannere, vi har desværre ikke afprøvet dem og kan ikke udtale os om deres kvaliteter til dette formål.

Godt! Du har din skanner, og har installeret den på din computer! Start dit tegneprogram - vi kan anbefale Paint Shop Pro, der kan købes på nettet og til en rimelig pris. Det er ikke nødvendigt med de store professionelle ( og dyre ) programmer, med mindre du skal udprinte meget store formater. Fra tegneprogrammet kan du sædvanlig vis starte skannerprogrammet ( menuen IMPORT ). Du kan læse lidt om skanning i almindelighed i din skannermanual eller i vores grafikvejledning. Det er smart hvis den første mønt du tager under behandling er en der i sit motiv har tydeligt op og ned, vandret og lodret. Læg mærke til hvordan du orienterer den på glaspladen Skan så. Det næste du skal lægge mærke til er hvordan skyggen har lagt sig på din mønt. Den skal ligge sådan, at hvis mønten er rigtigt vendt på din skærm med hensyn til op og ned, så ligger skyggen sydøst for mønten. Dette skal naturligvis forstås sådan, at du betragter skærmbilledet som et almindeligt orienteret landkort med nord opad. Mønten skal altså belyses fra nordvest. Det er en almindelig erfaring som f.eks. anvendes i stort set alle atlas. De fleste af os opfatter relieffer med denne skygning som mest rumlig - mest tredimensional. Hvis lyset kommer fra den modsatte side - sydøst - vi mange af os direkte se billedet i negativ relief. Dette gælder især med billeder som hvor hjerne ikke ser ofte. Hvis du belyser en almindelig ny dansk femkrone forkert vil de fleste ikke engang lægge mærke til det, men hvis ud gør det samme med f.eks. en noget slidt borgerkrigsmønt, vil relieffet oftest fremstå som negativt. Selv om man normalt kan få sin hjerne til at vende relieffet er det jo ikke så smart.

Surt! Det viser sig nemlig på de fleste skannere, at man er nødt til at lægge mønten drejet 45o på glaspladen for at få den rigtige skygge. Det giver noget besvær efter skanningen, da billedet så også bliver drejet, og derfor skal roteres til pæn og ordentlig op/ned i tegneprogrammet. Det bliver ikke mindre surt af at det er aldeles umuligt at lægge mønten med præcist 45o 's hældning. Man er derfor nød til at prøve sig frem med rotationen, men det kan man nu hurtigt blive ret god til.

Andre indstillinger ved skanningen: Skan altid i en god opløsning og i farver. Vi bruger 360 dpi (punkter pr kvadrattomme). Man kan altid formindske sit billede i tegneprogrammet, hvis man ønsker det mindre på skærmen. Kun hvis du skal se meget små detaljer eller skal bruge billedet til trykning skal du gå højere op i opløsningen. Det næste du skal tænke på er hvilket format du skal gemme dit billede i. 99,9% af alle billeder på nettet er enten i jpg-format (jpeg) eller i gif-format. Meget kort fylder jpg mindst og kan komprimeres med 25 - 30% uden synligt kvalitetstab. Hvis du vil vide mere om formater så læs vor grafikvejledning. Der er normalt ikke grund til at justere på skannerens lys- og farvefølsomhed. Det er den ganske god til selv, og desuden er det lettere at gøre i tegneprogrammet bagefter.

Nogle mønter kræver mere arbejde i tegneprogrammet end andre. Meget slidte mønter især slidte mørke kobbermønter. Men en omfattende tur gennem tegneprogrammets funktioner kan hente utroligt mange detaljer frem. Mere forbavsende er det nok at mønter med perfekt spejlglans, også er et problem. Hvis du ikke er i besiddelse en sådan så prøv med et lille spejl - det bliver kulsort! Løsningen her er nok traditionel fotografering - et godt digitalt kamera er naturligvis ikke af vejen, når billedet alligevel skal ind i maskinen.

En almindelig pæn skannerkvalitet kan du se ved at klikke tiøren øverst på siden. Det er en af vore tidligste skanninger, og der er derfor stort set ingen erfaring gemt i resultatet!

Vi ved godt at man skal øve sig lidt med tegneprogrammet, og at denne del af processen i begyndelsen gør skanning mere besværligt end traditionel fotografering, men det er vor erfaring at det er både billigere, bedre og hurtigere i det lange løb . . . og lad nu være med at ende som computernørd frem for numismatiker.

God fornøjelse


Tilbage til Dansk Mønt