KLIK for forstørrelse!

Guldridder

Efter nederlandsk forbillede lod Christian 4. slå guldriddere under Kalmarkrigen 1611-1613 og 30-årskrigen 1627-1629 (Hede 23 og 24; forside: portręt, bagside: elefant). Værdien burde svare til 4 Daler eller 1 Rosenobel, men som man kunne forvente er Christian 4.s Guldridder noget undervægtig. I katalogerne anføres den normalt som 1 Rosenobel. Se også 1/2 Rosenobel.


Litteratur:


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt