KLIK for forstørrelse!

Frederik 8. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Frederik 8.s hovedtyper. For overskuelighedens skyld er mønter fra Dansk Vestindien udeladt. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

Forkortelser: h = Hede, sch = Schou, si = Sieg

1 øre 2 øre 5 øre 10 øre 25 øre 2 kroner 10 kroner 20 kroner
1906 - - - - - h3
sch1
si6
- - 1906
1907 h8
sch5
si1
h7
sch4
si2
h6
sch3
si3
h5
sch2
si4
h4
sch1
si5
- - - 1907
1908 - - h6
sch3
si3
- - - h2
sch2
si7
h1
sch1
si8
1908
1909 h8
sch4
si1
h7
sch3
si2
- - - - h2
sch2
si7
h1
sch1
si8
1909
1910 h8
sch3
si1
- - h5
sch2
si4
- - - h1
sch1
si8
1910
1911 - - - h5
sch3
si4
h4
sch2
si5
- - h1
sch1
si8
1911
1912 h8
sch5
si1
h7
sch4
si2
h6
sch3
si3
h5
sch2
si4
- - - h1
sch1
si8
1912
1 øre 2 øre 5 øre 10 øre 25 øre 2 kroner 10 kroner 20 kroner


Tilbage til Frederik 8.
Tilbage til Dansk Mønt