KLIK for forstørrelse!

Frederik 5. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Frederik 5.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

For overskuelighedens skyld er regentens udmøntninger i og for Oldenborg, Dansk Vestindien og Trankebar udeladt her.

Forkortelser: h = Hede, hN = Hede Norge, sch = Schou, si = Sieg, siN = Sieg Norge

1/2 sk 1 sk 2 sk 4 sk 8 sk 24 sk 24 sk Norge 1 krone 2 krone 3 krone 6 mark 1 sp.dal 2 sp.dal 1 k.duk 1 dukat 2 dukat
U.år - - - - - - - - - h28
sch3
si14
- - - - h1
sch2
si22
h2ab
sch1-1a
si23
U.år
1746 - - - - - - hN2a
sch13-14
siN3
- - - - - - - h3ab
sch8,11
si24

-----
h5ab
sch9,12
si26

-----
h7
sch10
si28
h4ab
sch4,7
si25

-----
h6
sch5
si27
-----
h8
sch6
si29
1746
1747 - - hN3a
sch21-22
siN2
- - - hN2a
sch17-20
siN3
h32
sch-
si8
-----
h29ab
sch14-16
si9,11
h30
sch13
si10
- - h25
sch12
si16
h26
sch11
si17
- h9
sch10
si30

-----
h11ab
sch7,9
si32

-----
h13
sch8
si34
h10ab
sch4-6
si31

-----
h12ab
sch1,3
si33
-----
h14
sch2
si35
1747
1748 - - - - - - hN2a
sch6-8
siN3
h31ab
sch3-5
si12-13
- - - - - - h15
sch2
si36
h16
sch1
si37
1748
1749 - - - - - - hN2a
sch6-8
siN3
- - - h33ab
sch3-4
si15
- - - h17
sch2
si38
h18
sch1
si39
1749
1750 - - h36a
sch6
si3
- - h34a
sch2
si6.1

-----
h35a
sch1
si7
hN2a
sch3-5
siN3
- - - - - - - - - 1750
1751 h40a
sch8
si1
h37a
sch7
si2
- - - h34ab
sch1-2
si6.1-2
hN2a
sch3-6
siN3
- - - - - - - - - 1751
1752 - - - - - - hN2a
sch1-3
siN3
- - - - - - - - - 1752
1753 - - - - - h35a
sch1
si7
hN2a
sch4-6
siN3
- - - - - - - h19
sch2
si40
h20
sch1
si41
1753
1754 - - - - - - hN2a
sch2-7
siN3
- - - - - - - h19
sch1
si40
- 1754
1755 h40a
sch4
si1
h37a
sch3
si2
- - - - hN2a
sch1-2
siN3
- - - - - - - - - 1755
1756 - - h36a
sch8
si3

-----
hN3a
sch9
siN2
- - h35a
sch2
si7
hN2a
sch3-7
siN3
- - - - - - - h19
sch1
si40
- 1756
1757 - - - - - h35a
sch5
si7
hN2a
sch6-10
siN3
- - - - - - h23
sch2
si19

-----
h24a
sch3-4
si20

-----
h22a
sch1
si21.1
- - 1757
1758 - - - - - h35a
sch7
si7
hN2a
sch8-11
siN3
- - - - - - h23
sch6
si19

-----
h22a-c
sch2-5
si21.1-3
h21
sch1
si42
- 1758
1759 - - - - - h35a
sch2
si7
hN2a
sch3-7
siN3
- - - - - - h22c
sch1
si21.3
- - 1759
1760 - - - - - - hN2a
sch2-6
siN3
- - - - - - h22c
sch1
si21.3
- - 1760
1761 - h37b
sch13
si2

-----
hN4
sch14-15
siN1
h36bc
sch6-8
si3

-----
hN3b
sch9-12
siN2
- - - hN2a
sch4-5
siN3
- - - - - - h22c-e
sch1-3
si21.3-5
- - 1761
1762 h40b
sch23
si1
h37b
sch20
si2
-----
hN4
sch21-22
siN1
hN3b
sch6-19
siN2
- - h35b
sch2-3
si7
hN2a
sch4-5
siN3
- - - - - - h22e
sch1
si21.5
- - 1762
1763 - h37b
sch18
si2

-----
hN4
sch19-20
siN1
hN3b
sch17
siN2
- h38a-c
sch14-16
si5.1-3
h35b
sch4-9
si7
hN2ab
sch10-11
siN3
- - - - - - h24b
sch3
si20
-----
h22ef
sch1-2
si21.5-6
- - 1763
1764 - h37b
sch20
si2
-----
hN4
sch21-24
siN1
hN3b
sch17-19
siN2
h39
sch16
si4
- h35b
sch7
si7
hN2b
sch8
siN3
- - - - h27a-c
sch1-6
si18
- - - - 1764
1765 - hN4
sch8-9
siN1
- - - - hN2b
sch5
siN3
- - - - h27ad
sch2-3
si18
-----
hN1
sch4
siN4
- h22g
sch1
si21.7
- - 1765
1766 - - - - - - - - - - - - - - - - 1766
1/2 sk 1 sk 2 sk 4 sk 8 sk 24 sk 24 sk Norge 1 krone 2 krone 3 krone 6 mark 1 sp.dal 2 sp.dal 1 k.duk 1 dukat 2 dukat


Tilbage til Frederik 5.
Tilbage til Dansk Mønts forside