KLIK for forstørrelse!

Erindringsmønter (jubilæumsmønter)

Allerede fra oldtiden var det almindeligt, at fejre for eks. en regent eller en militær sejr med en særlig møntudgivelse.

I Danmark mener C. J. Becker at se de første danske erindringsmønter i Magnus den Godes udmøntninger i Hedeby, men ellers skal vi frem til Christian 4.s, og Frederik 3.s tronbestigelser i 1596 og 1648 for at finde begivenheder, der blev fejret med en møntudgivelse, nemlig i form af Kastemønter, og i 1771 fejredes Christian 7.s 21 års fødselsdag med udgivelsen af jubilæumsmønter.

Hvis vi ser bort fra Tronskskiftemønter er den ældste danske jubilæumsmønt 2-kronen 1888 i anledning af Christian 9.s 25 års regeringsjubilæum. Senere er mange begivenheder i kongehuset blevet fejret med møntudgivelser. Ofte solgtes mønterne til en overpris, der tilfaldt et velgørende formål.

Klik for liste over erindringsmønterne efter 1888.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt