Dronninger, prinser og prinsesser på danske mønter

Niels (konge 1104-1134)

KLIK for forstørelse
Under kong Niels finder vi for første gang en dronning nævnt på en dansk mønt. Mønten (Lund Hauberg 2) bærer både kong Niels' (NICALAS) og hans første dronning Margerete Fredkullas (MARGARETA) navne. Margerete Fredkulla (?-senest 1130) var datter af kong Inge Stenkilsson af Sverige (?-ca.1110). Margerete fik to sønner Inge og Magnus som ikke kom på den danske trone.

 

Valdemar den Store (konge 1154-1182)

Fra Valdemar den Store kendes det første dronningeportræt på en dansk mønt. Uden portrætlighed findes på nogle brakteater slået i anledning af hans bryllup i 1157 (Hauberg 25-28) et konge- og dronningportræt.

Til Valdemar 1. den Stores mønter

Brakteaterne er uden indskrift, men det kan kun dreje sig om dronning Sophie (ca. 1141-98). Hun var datter af fyrst Volodar i Minsk (?-1141) og Richiza af Polen (ca. 1104-?). Hun blev mor til kongerne Knud 6. og Valdemar 2. Sejr samt 6 døtre.

 

Frederik 1. (konge 1523-1533)

Portrætlighed findes til gengæld på Frederik 1.s nobel og halv sølvgylden fra 1532 (Galster 45 og 49). Regentparret ledsages af indskriften: FRIDERICVS ET SOPHIA D G REX ET REGINA DANIE (Frederik og Sophia, af Guds nåde konge og dronning af Danmark).

Frederik 1's hustru Sophie (1498-1568) var datter af hertug Bugislav 10. af Pommern (1454-1523). Selv om Frederik og Sophie fik 5 (overlevende) børn, blev det Frederiks søn af første ægteskab, der fortsatte som Christian 3. på Danmarks trone.

 

KLIK for forstørrelse!

Frederik 2. (konge 1559-1588)

Fra Frederik 2. findes en serie på syv guldmønter. Forsiderne har Frederik 2.s navn og titel samt monogrammet FS, der undertiden udlægges som Fredericus Secundus (latin = Frederik 2.), men siden kongens ægteskab 1572 med Sophie af Mecklenburg også kan tolkes som Frederik & Sophie. Serien er er kendt som Dronning Sophies gavesæt

 

Christian 5. (konge 1670-1699)

Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704), udgør et grænsetilfælde. Gyldenløve var et navn, der tildeltes de udenomægteskabelige børn af Christian 4., Frederik 3. og Christian 5. Ulrik Frederik Gyldenløve, søn af Frederik 3. og Margrethe Pape, var statholder i Norge.

En guldmønt uden værdiangivelse (Hede Norge 19, Schou 35) Forside: rytter mod højre, bagside: harniskklædt mand og norske løve) anses almindeligvis for præget til og derfor opkaldt efter Gyldenløve.

 

Christian 9. (konge 1863-1906)

KLIK for forstørrelse! Christian 9. skyldte sin hustru Louise (1817-1898) arveretten til den danske trone. Louise var datter af landgreve Wilhelm af Hessen og Christian 8.s søster Charlotte og besad derved den arveret, som hun i 1851 overdrog sin mand, Christian af Glücksborg.

Dronning Louise optræder på 2-kronen i anledning af parrets guldbryllup, som det fremgår af bagsideindskriften : 26. MAI 1842-1892.

 

KLIK for forstørrelse!

Christian 10. (konge 1912-1947)

Christian 10.s dronning Alexandrine (1879-1952) var datter af storhertug Friedrich Franz III af Mecklenburg-Schwerin. Brylluppet stod i 1898, hvad sølvbryllupsmønten fra 1923 vidner om.

 

Frederik 9. (konge 1947-1972)

Den senere Frederik 9. blev i 1935 gift med den svenske prinsesse Ingrid (1910-2000), datter af den svenske kong Gustaf VI Adolf og Margareta af Connaught i Storkyrkan i Stockholm. Som dronning af Danmark optræder Ingrid på to danske mønter, nemlig på 2-kronen i anledning af Grønlandsindsamlingen 1953 og på 5-kronen i anledning af sølvbrylluppet i 1960.

KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!

I 1958 fyldte Frederik 9.s ældste datter, Margrethe, 18 år. Siden grundlovsændringen i 1953 havde hun været tronfølger og blev som sådan myndig som 18-årig - myndighedsalderen var ellers 21 år - og blev optaget i Statsrådet. Begivenheden mindedes med en 2-krone.

KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!
KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!

Kongens 3 døtre beæredes alle med en erindringsmønt i anledning af deres bryllupper. Prinsesse Anne-Marie ægtede i 1964 kong Konstantin 2. af Grækenland (f. 1940), tronfølgeren prinsesse Margrethe i 1967 den franske diplomat Henri de Laborde de Monpezat (f. 1934), der fik titel af dansk prins og som sådan optræder på erindringsmønten. Året efter viedes prinsesse Benedikte til den tyske Richard af Berleburg, prins til Sayn-Wittgenstein-Berleburg (f. 1934).

Som det ses, var det kun tronfølgerens gemal, der blev nævnt og portrætteret på mønten.

 

KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2. (dronning 1972- )

I 1986 fejredes dronningens ældste søn, kronprins Frederiks 18 års fødselsdag med en erindringsmønt.

I 1992 fejredes regentparrets sølvbryllup med erindringsmønter i værdierne 20 kroner og 200 kroner, og da den næstældste søn, Joachim (f. 1969), i 1995 giftede sig med Alexandra, fejredes dette ligeledes med udgivelser af mønter med pålydende 20 kroner og 200 kroner. Alexandra blev dansk prinsesse, men hverken nævntes eller afbildedes på mønterne, der nævner prins Joachim og afbilder parrets nye hjem, Schackenborg i Sønderjylland.

KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!

14. maj 2004 giftede kronprins Frederik sig med Mary Donaldson, der herefter blev dansk prinsesse. Brylluppeet fejredes med to mønter, en med pålydende 20 kr og en med pålydende 200 kr.


Tilbage til Dansk Mønt