Margrethe 2., 200 kroner København 1992

Forside: portræt af Dronning Margrethe og Prins Henrik, bagside: lysthus. Præget i anledning af Dronning Margrethes og Prins Henriks sølvbryllup. Oplagets størrelse angives forskelligt: 58.750 stk. i Sieg 1998, mens Nationalbankens hjemmeside angiver 100.300. Det skyldes, at Nationalbanken angiver det oprindelige udmøntningstal, mens Sieg fratrækker de mønter, der senere er blevet indsmeltet.

(Sieg 121)

"Dronningens og Prinsens sølvbryllup den 10. juni 1992 blev markeret med udsendelse af en erindringsmønt. Den blev fremstillet i to udgaver: en 20-krone i aluminiumsbronze og i samme størrelse som en almindelig 20-krone og en 200-krone i finsølv. 20-kronen blev præget i 1 million eksemplarer og 200-kronen i 100.300 eksemplarer.

Medaljør Jan Petersen har stået for den kunstneriske udformning af erindringsmønten. Han har følgende kommentar til møntens udseende:

"Møntens noget utraditionelle bagside er inspireret af danske kolonihavehuse, hvoraf nogle er udviklet til flotte små miniatureslotte. Det skulle give associationer til noget typisk dansk - og gerne også et typisk dansk sølvbryllup. Samtidig giver et miniatureslot mulighed for at spille lidt mere på fantasien end ellers. Det har været meget vigtigt for mig at udnytte møntens rum fuldt ud. Derfor er huset 'trukket' helt ned til møntens nederste kant. På en rund mønt fører det selvfølgelig til et lidt 'skramlet' hus med skæve mure. Det forstærker dog kun den tilsigtede virkning og giver udformningen lidt humor.

Traditionelt har de to portrætter på danske sølvbryllupsmønter været placeret forskudt bag hinanden. På trods af advarsler har jeg valgt at bryde denne tradition og i stedet lade portrætterne være modsatstillede, eller måske rettere lade Prinsen - lidt i forgrunden - kigge hen på Dronningen centralt placeret på mønten. Begge portrætter er blevet til efter tegning af portrætfotografier, især har hoffotograf Rigmor Mydtskovs fotografier været nyttige."

Kilde: Danmarks Nationalbanks hjemmeside


Litteratur:

  • Sømod, Jørgen: Noget alle har forstand på (1997)

    Tilbage til Dansk Mønt