KLIK for forstørrelse!

Christian 8. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Christian 8.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

For overskuelighedens skyld er Christian 8.s prøvemønter samt mønter fra Dansk Vestindien og Trankebar udeladt her.

Forkortelser: h = Hede, sch = Schou, si = Sieg

1/5 rbs 1/2 rbs 1 rbs 2 rbs 3 rbs 4 rbs 8 rbs 16 rbs 32 rbs 1 rigsb.dlr 1 sp.dlr 1 Chr. d'or 2 Chr. d'or
1839 - - - - - - - - - - - - - 1839
1840 - - - - - - - - - - h3ab
sch1-2
si13.1-2,5
- - 1840
1841 - - - - - h8a
sch3
si8
- - - - h3a
sch2
si13.1
- h1a
sch1
si16.1
1841
1842 h13a
sch14
si1

-----
h13b
sch15
si2
h12
sch13
si3
h11ab
sch10-11
si4
h10
sch9
si5
h9a
sch7
si6
-----
h9b
sch8
si7
h8bc
sch5-6
si8
- h6
sch4
si10
h5a
sch3
si11
h4a
sch2
si12.1
- - h1b
sch1
si16.2
1842
1843 - - - - - - h7
sch7
si9
- h5ab
sch5-6
si11
h4a
sch4
si12.1
h3de
sch2-3
si13.4,6
h2
sch1
si15
- 1843
1844 - - - - - - - h6
sch6
si10
- h4b
sch5
si12.2
h3c
sch4
si13.3
h2
sch3
si15
h1bc
sch1-2
si16.2-3
1844
1845 - - - - - - - - - h4b
sch5
si12.2
h3c-e
sch4, mgl,3
si13.3-4,6
h2
sch2
si15
h1b
sch1
si16.2
1845
1846 - - - - - - - - - h4a
sch3
si12.1
h3e
sch1
si13.6
-----
h3f
sch2
si14
- - 1846
1847 - - - - - - - - - h4ab
sch5-6
si12.1-2
h3c
sch4
si13.3

-----
h3f
sch3
si14
h2
sch2
si15
h1b
sch1
si16.2
1847
1848 - - - - - - - - - h4a
sch2
si12.1
h3f
sch1
si14
- - 1848
1/5 rbs 1/2 rbs 1 rbs 2 rbs 3 rbs 4 rbs 16 rbs 32 rbs 1 rigsb.dlr 1 sp.dlr 1 Chr. d'or 2 Chr. d'or


Tilbage til Christian 8
Tilbage til Dansk Mønt