KLIK for forstørrelse!

Christian 8.
4 Rigsbankskilling, København og Altona

Forside: portræt, bagside: sværd, scepter og krone.

Medaillør var Frederik Krohn (FK).Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt