Lars Emil Bruun (1852-1923)

En af de betydeligste danske storsamlere gennem tiderne. Med baggrund i en formue tjent som smørgrossist grundlagde L. E. Bruun datidens største private samling af danske mønter og medailler. Medstifter af Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn (senere omdøbt til Numismatisk Forening) i 1885, hvor han var næstformand i årene 1916-1921.

Testamentarisk bestemte Bruun, at hans danske samling i 100 år skulle tjene som reservesamling til Den kongelige Mønt- og Medaillesamling i København. Samlingen har indtil 2011 befundet sig på Frederiksborg Slot i Hillerød, men er herefter overflyttet til Nationalbanken i København. Respekteres testamentet, vil samlingen blive solgt i 2023.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside