KLIK for forstørrelse!

32 Skilling / 32 Rigsbankskilling

Værdien svarer siden Chr. IV's dage til 2 mark og dermed til 1/2 krone eller 1/2 sletdaler.

Christian 7. (1766-1808)

Frederik 6. (1808-1839)

Christian 8. (1839-1848)


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt