KLIK for forstørrelse!

1 Portugaløser

Navnet stammer fra en portugisisk guldmønt præget fra 1497. I Danmark efterlignedes denne mønt under Frederik 2. (Dronning Sophies gavesæt) samt under Christian 4., hvis moder - samme dronning Sophie - lod udmønte portugaløsere i Haderslev i 1591 og 1592. Senere lod Christian 4. selv udmønte portugaløsere, se illustrationen (Hede 9, Schou 1-6, Sieg 156)

1 Portugaløser har en værdi af 10 Dukat, hvorfor begreberne undertiden sammenblandes. Således benævnes guldafslaget af Frederik 2.s 3 Marck 1563 på Kungl. Myntkabinettet i Stockholm Portugalös.

Se også

Frederik 2. (1559-1588)

Christian 4. (1588-1648)


Litteratur:


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt