Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner

Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner dannedes i 1945 som Støtteforening til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Initiativet udgik fra Holger Hede, og formålet er at støtte Den kgl. Mønt- og Medaillesamling med indkøb af mønter og medailler. Langsigtet stiles der mod at kunne træde økonomisk til, når Bruuns mønt- og medaillesamling efter testamentet sættes til salg i 2023.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt