KLIK for forstørrelse!

Valgsprog

Siden renæssancen har det været almindeligt i Europa, at regenter - ofte også deres familiemedlemmer - tillagde sig et valgsprog, et motto, der naturligvis hyppigt fandt vej til de pågældende regenters mønter.

Blandt de kendteste danske valgsprog er Christian 4.s "Regna Firmat Pietas" (Fromhed styrker rigerne), der på mønterne ofte genfindes som forkortelsen RFP.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt