Tallinn

Under Valdemar Sejr erobredes Estland 1219 - det var den begivenhed, hvor Danneborg iflg overleveringen faldt ned fra himlen. Med en kort afbrydelse 1227-1238 var Estland dansk indtil Valdemar Atterdag solgte landet i 1346. Pengene blev brugt til at indløse det pantsatte Danmark. Nu vidner kun spredte detaljer om den danske tilstedeværelse, således betyder Tallinn, Estlands hovedstad, Danskerbyen

Under det danske styres første del fandt en vis udmøntning sted, der diskuteres af den estiske numismatiker Ivar Leimus i den nedenfor anførte artikel.

Illustrationerne ovenfor stammer fra Gunnar Haljak: Livländische Münzen aus der Ordenszeit 13.-16. Jahrhundert.

Mønterne er alle bracteater slået i Estland under det danske herredømme. Den med tårnet er fra Valdemar II, mens den med bispestav og sabel(?) muligvis er fra Andreas Sunesen, ærkebiskop i Lund, der i Estland blev indsat som statholder.

De med kongekroner, må være kongelige udmøntninger. De to første mønter daterer man til ca. 1220.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt