Stikkel

Den enkleste, men til gengæld også sværeste måde at fremstille et stempel på, er ved hjælp af stikkel. En stikkel er et spidst stykke stål, der er påsat et skæfte eller håndtag. Meget populært kan det udtrykkes som et stemmejern beregnet til fjernelse af metal. Med stiklen bortfjernes med uendelig tålmodighed spåner fra det stykke stål, som skal blive til stempel. Gravøren eller stempelskæreren eller som han også kaldes, medailløren betjener sig af mange stikler, hver med sin bredde og profil.. Af stikler skal nævnes bollstikler, som giver rundede fordybninger, fladstikler, der som navnet siger, frembringer lige spåner, spidsstikler og knivstikler giver smalle fordybninger, facetstikler, hvis skær er som vinkler og riffelstikler, der har flere parallelle skær og som derfor bearbejder stålet, som en rive gør med jorden. Desuden benytter gravøren sig af polérstålet, når en fejl, der i gravørsproget kaldes en rytter, skal rettes. Stiklens håndtag er på undersiden fladt. Derved er man i stand til at bringe stiklen i næsten plan med stålet, hvilket kan være nyttigt, når spånerne på det nærmeste afhøvles.

(Jørgen Sømod, 2007)


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt