Poul Steenstrup (1772-1864)

Opfinder og bjergværksmand Poul Steenstrup købte 1806 møntanlægget i Kongsberg i forbindelse med dettes nedlæggelse. Da Danmark året efter for alvor blev inddraget i Napoleonskrigene og forbindelsen til Norge var afbrudt, genoptoges udmøntningen for at forsyne Norge med skillemønt. Udmøntningen måtte blive primitiv, men man ydede, hvad man kunne - således påtog Poul Steenstrup sig at gravere møntstempler!


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt