KLIK for forstørrelse!

Skillemønt

Skillemønt er betegnelsen for underdelinger af hovedmønten; således er øre skillemønt til kroner, skilling til mark osv.

Ofte indeholdt skillemønterne i ældre tid mindre ædelmetal (sølv) end hovedmønten, dels for at skaffe møntherren en større indtjening, dels fordi det er forholdsmæssigt dyrere at udmønte skillemønt.

Betaltes større summer i den underlødige skillemønt, forlangtes derfor ofte opgæld.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt