Smædemønt, Skampenning

En smædemønt eller skampenning er betegnelsen for en mønt - ægte eller falsk -, hvis sigte er at smæde en person, som oftest regenten. Det kendteste eksempel er Christian 7.s 1 skilling 1771, der i tilfilet form traditionelt har været antaget at sigte til dronningen pga. hendes forhold til Struensee. Jørgen Sømod har dog en anden forklaring, se litteraturlisten.

Den ovenfor afbildede mønt er et fantasifoster fra det 19. århundrede. Den sigter til Dronning Margrethe, fra hvem der ikke kendes mønter. Eksemplaret stammer fra Zinck-samlingen og opnåede på Høilands auktion i november 2001 (Zinck II) den forbløffende pris af 3000 kr. plus salær.


Litteratur:
Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønt