Grønlandske Pengesedler1803. Kgl. Grönl. Handel / Colonien Julianehaab

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
1 12 Skilling 1803 Denne Anviisning gielder ... - Sort på hvidt papir ca. 140 x 88
2 24 Skilling 1803 Denne Anviisning gielder ... - Sort på hvidt papir ca. 140 x 88
3 1/2 Rigsdaler 1803 Denne Anviisning gielder ... - Sort på hvidt papir ca. 140 x 88
4 1 Rigsdaler 1803 Denne Anviisning gielder ... - Sort på hvidt papir ca. 140 x 88

 

1804. Kgl. Grönl. Handel / Handelsstederne i Grönland

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
5 6 Skilling 1804 Kronet C7; Rhombe med værdiangivelse - Sort på hvidt papir ca. 165 x 110
6 12 Skilling 1804 Kronet C7; Rhombe med værdiangivelse - Rød på hvidt papir ca. 165 x 110
7 1/4 Rigsdaler 1804 Kronet C7; Trekant med værdiangivelse - Sort på hvidt papir ca. 165 x 110
8 1/2 Rigsdaler 1804 Kronet C7; Trekant med værdiangivelse - Rød på hvidt papir ca. 165 x 110
9 1 Rigsdaler 1804 Kronet C7; Kvadrat med værdiangivelse - Sort på hvidt papir ca. 165 x 110
10 5 Rigsdaler 1804 Kronet C7; Kvadrat med værdiangivelse - Rød på hvidt papir ca. 165 x 110

 

1819-1837. Handelsstederne i Grönland

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
11 6 Rigsbankskilling 1819 Kronet FR VI; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 110 x 66
12 6 Rigsbankskilling 1837 Kronet FR VI; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 110 x 66
13 12 Rigsbankskilling 1819 Kronet FR VI; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 110 x 66
14 12 Rigsbankskilling 1837 Kronet FR VI; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 110 x 66
15 24 Rigsbankskilling 1819 Kronet FR VI; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 110 x 66
16 24 Rigsbankskilling 1837 Kronet FR VI; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 120 x 82
17 1 Rigsbankdaler 1819 Kronet FR VI; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 120 x 82
18 1 Rigsbankdaler 1837 Kronet FR VI; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 110 x 66

 

1841-1844. Handelsstederne i Grönland

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
19 6 Rigsbankskilling 1841 Kronet CR VIII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 112 x 68
20 6 Rigsbankskilling 1844 Kronet CR VIII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 112 x 68
21 12 Rigsbankskilling 1841 Kronet CR VIII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 112 x 66
22 12 Rigsbankskilling 1844 Kronet CR VIII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 112 x 66
23 24 Rigsbankskilling 1841 Kronet CR VIII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 112 x 68
24 24 Rigsbankskilling 1844 Kronet CR VIII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 112 x 68
25 1 Rigsbankdaler 1841 Kronet CR VIII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 120 x 82
26 1 Rigsbankdaler 1844 Kronet CR VIII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 120 x 82

 

1848-1853. Handelsstederne i Grönland

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
27 6 Rigsbankskilling 1848 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 112 x 68
28 6 Rigsbankskilling 1853 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 112 x 68
29 12 Rigsbankskilling 1848 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 115 x 72
30 24 Rigsbankskilling 1848 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 115 x 72
31 1 Rigsbankdaler 1848 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 120 x 82
32 1 Rigsbankdaler 1853 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 120 x 82

 

1856. Handelsstederne i Grönland

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
33 6 Skilling Rigsmønt 1856 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 118 x 74
34 12 Skilling Rigsmønt 1856 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 118 x 74
35 24 Skilling Rigsmønt 1856 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 118 x 74
36 1 Rigsaler Rigsmønt 1856 Kronet FR VII; Værdiangivelse - Sort på hvidt papir 120 x 83

 

1874-1905. Handelsstederne i Grönland

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
37 25 Øre 1875 Kronet CR IX; Kronet Isbjørn; Værdiangivelse - Lysebrun 120 x 80
38-39 25 Øre 1892 Kronede Isbjørne; Værdiangivelse; Kontrolnummer håndskrevet (Sieg 38) eller trykt (Sieg 39) - Grå 112 x 75
40 25 Øre 1905 Kronede Isbjørne; Værdiangivelse - Rød 105 x 70
41 50 Øre 1874 Kronet CR IX; Kronet Isbjørn; Værdiangivelse - Grå 120 x 80
42-43 50 Øre 1888 Kronede Isbjørne; Sæl; Værdiangivelse; Kontrolnummer håndskrevet (Sieg 42) eller trykt (Sieg 43) - Brun 120 x 81
44 1 Krone 1874 Kronet CR IX; Kronet Isbjørn; Værdiangivelse - Blå 120 x 80
45 1 Krone 1883 Kronede Isbjørne; Værdiangivelse - Blå 122 x 82
46 1 Krone 1897 Kronede Isbjørne; Værdiangivelse - Blå 124 x 81
47 1 Krone 1905 Kronede Isbjørne; Værdiangivelse - Lyseblå 124 x 81
48-49 5 Kroner 1887 Kronede Isbjørne; Værdiangivelse; Kontrolnummer håndskrevet (Sieg 48) eller trykt (Sieg 49) - Grøn 122 x 80

 

1911. Kgl. Grønlandske Handel

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
50 1 Krone 1911 Nr. 47 med overstempling. Perforeret rand - Lyseblå 122 x 81
51-52 25 Øre 1911 Edderfugl; Perforeret rand (51) eller afskåret kant (52) - Rød 126 x 83
53-54 50 Øre 1911 Sæl; Perforeret rand (53) eller afskåret kant (54) - Brun 126 x 83
55 1 Krone 1911 Ren - Blå/Grå 126 x 83
56-57 5 Kroner 1911 Isbjørn; Perforeret rand (56) eller afskåret kant (57) - Grøn 126 x 83

 

1913-1926. Styrelsen af Kolonierne i Grønland

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
58 25 Øre uden datering Edderfugl; Værdiangivelse Våbenskjolde; Værdiangivelse Rødbrun 102 x 69
59 50 Øre uden datering Sæl; Værdiangivelse Våbenskjolde; Værdiangivelse Lysebrun 112 x 75
60 1 Krone uden datering Ren; Værdiangivelse Våbenskjolde; Værdiangivelse Grøn/Blå 120 x 80
61 5 Kroner uden datering Isbjørn; Værdiangivelse Våbenskjolde; Værdiangivelse Mørkegrøn/Blågrøn 125 x 85
62 5 Kroner uden datering Isbjørn; Værdiangivelse Våbenskjolde; Værdiangivelse Mørkegrøn/Lysegrøn 125 x 85

 

1926-1953. Grønlands Styrelse

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
63 5 Kroner uden datering (1926- ) Isbjørn; Værdiangivelse; svagt bundtryk til rand Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS Grøn 125 x 85
64 5 Kroner uden datering (1945- ) Isbjørn; Værdiangivelse; skraveret bundtryk indenfor rammen Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS Grøn 125 x 85
65 10 Kroner uden datering (1926- ) Hval; Værdiangivelse; svagt bundtryk til rand Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS Brun 130 x 85
66 10 Kroner uden datering (1945- ) Hval; Værdiangivelse; skraveret bundtryk indenfor rammen Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS Brun 130 x 85
67 50 Kroner uden datering (1926- ) Sejlskib; Værdiangivelse; svagt bundtryk til rand Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS Violet 140 x 84
68 50 Kroner uden datering (1945- ) Sejlskib; Værdiangivelse; skraveret bundtryk indenfor rammen Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS Violet 140 x 84

 

1953-1967. Kgl. Grønlandske Handel

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
69 5 Kroner uden datering Isbjørn; Værdiangivelse Våbenskjolde; Værdiangivelse; Grønlandskort Grøn 125 x 85
70 10 Kroner uden datering Hval; Værdiangivelse Våbenskjolde; Værdiangivelse; Grønlandskort Brun 130 x 84
71 50 Kroner uden datering Sejlskib; Værdiangivelse Våbenskjolde; Værdiangivelse; Grønlandskort Violet 140 x 83
72 100 Kroner 1953 Knud Rasmussen; Værdiangivelse Kronet Den kgl. Gr. Handel; Grønlandskort Rød/Sort 165 x 90

 

(1910-1926) 1941. Grønlands Administration; Nødsedler

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
73 1 Øre uden datering Værdiangivelse; Grl. Adm. - Brunt karton 22 x 34
74 2 Øre uden datering Værdiangivelse; Grl. Adm. - Gult karton 22 x 34
75 5 Øre uden datering Værdiangivelse; Grl. Adm. - Lilla karton 22 x 34
76 10 Øre uden datering Værdiangivelse; Grl. Adm. - Hvidt karton 22 x 34

 

(1941). Grønlands Administration; Handels Værdimærke

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
77 1 Skilling uden datering Værdiangivelse; Rundt blindtryk - Rød -
78 5 Skilling uden datering Værdiangivelse; Rundt blindtryk - Blå -
79 20 Skilling uden datering Værdiangivelse; Rundt blindtryk - Grøn -
80 1 Skilling uden datering Værdiangivelse; Ovalt stempel - Rød -
81 5 Skilling uden datering Værdiangivelse; Ovalt stempel - Blå -
82 20 Skilling uden datering Værdiangivelse; Ovalt stempel - Grøn -

 

1910. Ivigtut Kryolithbrud. Privat seddel

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
83 10 Kroner 1910 Værdiangivelse; Dato; Underskrift - Blå -

 

(1954-1961) Nordafar A/S, Færingehavn. Privat seddel

Sieg Nominal År Forside Bagside Farve Størrelse
85 5 Kroner - Firmanavn; Værdiangivelse; Underskrift - Blå 144 x 72
86 10 Kroner - Firmanavn; Værdiangivelse; Underskrift - Gul 144 x 72
87 50 Kroner - Firmanavn; Værdiangivelse; Underskrift - Grøn 144 x 72

 

Herudover registrerer Sieg kurserende sedler forsynet med stjernepåtryk eller håndskrevne navne (Sieg 84a-b).

 


Litteratur:


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønts forside