KLIK for forstørrelse!

Nicolaus Schwabe ( -1629)

Nicolaus Schwabe kom oprindelig fra Dresden. Han ansattes 1596 som stempelskærer hos Christian 4., hvor han sandsynligvis arbejdede sammen med Gert van Campen i forbindelse med 1596-serien (Hede 69-73).

1602 blev Schwabe udnævnt til møntmester, i perioden 1613 (evt.1614)-1622 som forpagter. I 1624 blev Schwabe igen almindelig møntmester, idet Christian 4. ønskede at drive Mønten selv - med de indtægter, der lå heri.

1628 pensioneredes Schwabe, som døde året efter. Han efterfulgtes som møntmester af Peder Grüner.

Hans møntmærke , Trekløveren, - med eller uden initialerne NS - er kendt fra en lang række af Christian 4.s mønter.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside