Roustfundet

Hauberg anfører om dette fund:

"34) Roust, Skads Herred, Jylland. 1870. Ogsaa i dette lille, med det foregaaende utvivlsomt samtidige, Fund ere de sjællandske Typer talrigt tilstede. Den jydske Mynt synes dog her at have havt nogen Overvægt, saavidt det fremgaar af det stærkt medtagne Fund, af hvis 164 Stkr. de 60 ere ødelagte og utydelige. 7 Typer ere fælles med Spettrup F. Mynterne vare nedlagte i en Lerkrukke."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter ligeledes nedlæggelsestidspunktet til ca. 1325.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt