Spettrupfundet

Hauberg anfører om dette fund:

"29) Spettrup, Bjerge Herred, Jylland. 1871. Den sjællandske Mynt er ogsaa her forholdsvis talrigt tilstede, fra Erik Menved 12 Typer med 37 Stkr. og fra Christopher II 2 Typer med 123 Stkr. Derimod indeholder Fundet kun 5 af Christophers jydske Typer med 109 Stkr. 64 Mynter vare saa forslidte, at de ikke kunde bestemmes. Fundet, som maa være nedlagt omtrent 1325, fandtes ved Grøftegravning."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter ligeledes nedlæggelsestidspunktet til ca. 1325.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt