Møntfundet fra Rønne Kirke

I Rønnes Sct. Nicolai Kirke fandtes i 1916 53 danske og 8 ikke-danske mønter fra kort før 1360. Indberetningen fra Mathias Bidstrup, Bornholms Museum til Nationalmuseet lyder (her citeret efter Jørgen Steen Jensen):

"Medfølgende pakke indeholder:

A: 24 smaa, delvis dekorerede glasstykker, som ere fundne af malermester P. Kofoed og overlærer Tryde i Rønne kirke, i fylden i og ved de gamle gulvlag indenfor den gothiske del af skibets sydmur, som har haft vinduesformer skiftende fra gothiken til senere tider.

B: 60 (med blyant i margin: NB 61) stkr. mønter, hvoraf 8 brakteater, som ere fundne i et poselignende omslag, af arbejdsmand August Pedersen. Findestedet var inde i kirken paa den gothiske nordmurs fundament-overkant vest for den gothiske yderdør ca. 5 alen fra vestgavlen og umiddelbart under de gamle gulvlag.

C: 2 stkr. mønter og 1 møntstykke (med blyant i margin: knap?) fundne af A. P. i gulvfylden i den gml. kirke.

Kirkens murværksperioder skizzeres saaledes fra ældste til yngste med tallene 1 = 13. aarh. og videre med 2, 3, 4 og 5 indtil 1797; meget interessant udvikling; men herom senere.

Bornholms Museums bestyrelse har bedet mig om at forespørge, om der er noget af det fremsendte, som Bornholms Museum maa faa tilbagesendt til opbevaring; i særdeleshed tænkes der paa nogle af de middelalderlige mønter og brakteaterne.

P.B.V.
Ærbødigst
Mathias Bidstrup."

Mønterne indsendtes til Nationalmuseet. Efter endt behandling blev nogle returneret til Rønne, bla. de afbildede, der er indmuret i kirkens væg.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt