KLIK for forstørrelse!

Rendsborg

Slesvig-holstensk møntsted allerede fra 1350erne.
Under Frederik 4. (1699-1730) sloges igen mønt her 1716-1720. Møntforpagter var Michael Joseph og møntmester Bastian Hille, hvis initialer, BH, ses på mønterne.

Hovedparten af udmøntningerne var 12-skillinge, men også 1-skillinge samt halve og hele dukater er præget her.

 


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønts forside