Frederik IV
1- og 12 skilling, Rendsborg

af Preben Nielsen

I Siegs møntkataloger Danmark og Norden er der for Frederik IV's 1 skillinge fra Rendsborg (Hede nr. 63) medtaget to varianter 58.1 (Fig. 1) og 58.2 (Fig. 2), hvor der skelnes imellem udformningen af kongens monogram.

Desværre er afbildningen i Siegs katalog af monogrammet på nr. 58.2 ikke særlig tydeligt med hensyn til ændringen af monogrammet. Bedst kan forskellen ses på det afbillede eksemplar af et guldafslag. Begge varianter af monogrammet findes såvel på 1 skillingen fra 1719 som på den fra 1720, hvilket også fremgår af Siegs katalog.

 

 

Mærkeligt nok har en tilsvarende variation i monogrammet på 12 skillinge-stykkerne fra Rendsborg (Hede nr. 62) undgået registreringen i møntkatalogerne. Her findes det svungne monogram på alle årstallene fra 1716 til og med 1720 (Fig. 3). Men både 1719 og 1720 findes også med et enklere monogram (Fig. 4).

I betragtning af ovennævnte kan man formode, at der oprindeligt er brugt det svungne monogram med sammenføjningen for neden, og det enkle monogram først er brugt fra og med 1719. Således burde mønterne med det svungne monogram måske have nr. 58.1 og de med det enklere monogram nr. 58.2?

På de Københavnske 1- og 2 skillinge er der et tilsvarende forhold, mens 12 skillingen her allerede i 1712 ændrer udformning til det enklere monogram.

(Numismatisk Rapport 127 (2015) side 127)


Tilbage til Dansk Mønts forside