KLIK for forstørrelse!

Punsel

En punsel var allerede fra 1000-tallet et almindeligt anvendt redskab ved fremstilling af møntstempler. Det var en lille hærdet stålstang forsynet med bogstaver eller (dele af) motiver. Disse elementer indsloges da i det endnu ikke hærdede møntstempel og sparede stempelskæreren for meget arbejde.

Hvis stempelskæreren ikke var opmærksom, kunne der let opstå fejl. Således er Bauerts fejl i stemplerne til 1771-skillingen (DANAKE, DNASKE, DANKSE - se illustrationen - og SKILLIING M K) sandsynligvis forårsaget af skødesløs omgang med bogstavspunsler. Se også Ompunsling.

Arbejdet med at identificere punsler spiller i moderne numismatisk forskning en stor rolle i forsøget på at fastlægge kronologi samt geografiske og personsammenhænge i møntserierne, således f.eks. Svend Aagaards arbejde med 1600tallets danske udmøntninger.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt