KLIK for forstørrelse!

Ompunsling

Ved brug af punsler skete der naturligvis fejl, lige fra stavefejl, hvor en skødesløs stempelskærer ombyttede bogstavpunsler, til tilfælde, hvor stempelskæreren misbedømte møntbilledet og derfor måtte rette i stemplet for at opnå det bedste resultat.

Illustrationen (klik for forstørrelse) viser en 24 skilling fra Christian 6., hvor G'et i SKILLING er flyttet (ompunslet). På forstørrelsen kan man tydeligt se resterne af det gamle, fejlplacerede G.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt