KLIK for forstørrelse!

Prøvemønter

Prøvemønter er som navnet antyder mønter, der endnu ikke er officielle betalingsmidler. De kendes fra tilfælde, hvor en ny mønt eller møntserie skulle introduceres, evt. hvor flere medaillører eller forslag til den kommende mønt har skullet vurderes af møntherren eller anden beslutningstager.

Ældre prøvemønter findes hyppigt udmøntet i et andet metal end det senere planlagte. De er ofte unike og findes derfor sjældent i privat eje, hvorimod moderne prøvemønter i en vis udstrækning er præget i et større antal og solgt til samlerne.

Øverste illustration viser en prøvemønt fra Christian 10.s regeringsjubilæum i 1937. Den er beskrevet i to af de nedenfor anførte artikler af Jørgen Sømod. Nederste illustration viser to prøver på Margrethe 2.s dagligserie fra 1990erne.

KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt