KLIK for forstørrelse!

Jørgen Preus

"Jørgenn Preutzs Goldschmidt, Indwaanner vdj Kiøpnehauffn" nævnes i Regnskaberne fra Aar 1600 og udfører mange Arbejder for Kongen [Christian 4.] i de følgende Aar, derunder ogsaa Udstaffering af Contrafejer med Demanter og ædle Stene og med "amellerede" Guldkranse. I 1614 forestod Jørgen Preus Udførelsen af et større Antal kongelige Contrafejer, støbte dels af ham selv, dels af andre københavnske Guldsmede. (...)"

Galster, se litteraturlisten

Den viste medaille fra 1616 (Galster 63) viser Enkedronning Sophie.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt