Abraham von Nuis

"Abraham von Nuis fra Hamborg opføres af nyere Forfattere som dansk Hofmedailleur - ganske med Urette. Der foreligger en Række af ham støbte og signerede Medailler over de oldenborgske Konger til og med Christian IV. Denne sidste Medaille bærer Aarstallet 1598 (en ny Udgave 10 Aar efter har blot tilføjet Overskæg og Hageskæg paa den unge Konges iøvrigt uændrede Billede). (...).
Det synes, at Christian IV ikke har interesseret sig for hans Kongerække (...)."

Georg Galster (se litteraturlisten)

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside