KLIK for forstørrelse!

Møntfod

Ved møntfod forstås det af staten eller møntherren lovbestemte grundlag, som udmøntningen skal følge med hensyn til metalvægt og lødighed (finhed). Dette er en oplysning, der angiver, hvor mange mønter, der kan udmøntes af en bestemt mængde metal af en given lødighed.

Eksempel:
"Der skal udmøntes 8 stykker på den 14 2/18-lødige mark, 9 1/14 stk. på marken fin" betyder således, at der skal udmøntes 8 speciedalere af hver mark (vægtenhed 233,855 gram) med en lødighed (finhed) på 14 2/18. Da 16-lødigt sølv er rent sølv, indeholder 14 2/18-lødigt sølv kun 88,2 procent rent sølv.

(Flensborg, Peter: Numismatisk Leksikon, København 1996)

Illustrationen viser en Rigsdaler 1854 fra Frederik 7., en af de få mønter, hvor sølvindholdet angives på mønten: 18½ ST = 1 M.F.S. betyder, at der skal 18½ eksemplarer af mønten til for at indeholde 1 mark fint sølv. Da 1 mark fint sølv som nævnt er 233,855 gram, skal rigsdaleren indeholde 12,6408 gram fint sølv.

I 1873 gik Danmark fra sølv- til guldmøntfod. Guldmøntfoden blev forladt igen i forbindelse med den økonomiske krise i 1930'erne.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt