KLIK for forstørrelse!

M

Denne forkortelse bruges af flere stempelskærere. Det drejer sig om:


Tilbage til Indskrifter
Tilbage til Dansk Mønt