Middelalderåret 1999

1999 var udråbt til internationalt middelalderår - og naturligvis var og er Dansk Mønt leveringsdygtig med materiale. Her flere år efter det officielle middelalderår vil vi gerne henlede opmærksomheden på nogle af vore middelaldersider, som vi håber stadig kan være af interesse:

De vigtigste katalogværker om den tidlige middelalder er

Vi kan også tilbyde artikler om de enkelte kongers udmøntninger samt om generelle problemstillinger vedrørende møntomløbet:

Om udmøntningssteder - officielle som uofficielle:

Fremmed påvirkning af dansk møntvæsen:

- men vi gør opmærksom på, at dette kun kan blive et lille udpluk af herlighederne, og læseren/surferen opfordres til selv at gå på jagt i Dansk Mønt. Et godt sted at starte vil være i Litteraturfortegnelsen.


Tilbage til Dansk Mønt