Tilbage til Bergsøe: Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891
Tilbage til Dansk Mønts forside