Tillæg til danske Medailler og Jetons samt militaire Tjenestegn fra 1789-1891

I. Medailler, prægede for Udlandet, men udførte af danske medailleurer

B. Upersonlige Medailler og Jetons, ordnede alphabetisk efter Medailleurernes Navne

Bergsøe 1137

 

 


Tilbage til Bergsøe: Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891
Tilbage til Dansk Mønts forside