KLIK for forstørrelse!

Kurant

Kurant vil siden Christian 4.s dage sige hovedmønten udtrykt i småmønt. 1 daler kurant er således 1 daler i småmønt i modsætning til 1 dalermønt (1 daler in specie, dvs. i eet stykke). Da dalerstykket var mere eftertragtet end småmønten, krævedes opgæld, hvis en betaling blev erlagt i småmønt og ikke i speciemønt.

Eneste hele daler udmøntet efter kurantmøntfoden er Christian 7.s kurantdaler (kaldet rejsedaler) slået i anledning af kronprinsens (den senere Frederik 6.) rejse til Norge i 1788. Forside: portræt af Christian 7., bagside: norske løve (Hede 25, Schou 7, Sieg 26).

Desuden er der efter kurantmøntfoden udmøntet halve, hele og dobbelte kurantdukater.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt