Klumpmønt

"Hver tidsepoke har sin form for afslag. Og afslagenes art er forskellige fra møntsted til møntsted. Fra femtenhundredetallets begyndelse hedder afslagene i flere tilfælde det for udseendet beskrivende navn klumpmønt. Klumpmønt er intet møntnavn. Det er en omskrivning af ordet afslag. For mønter fra femtenhundredetallets begyndelse er det min grundopfattelse, at der ikke kan eksistere sølvafslag af sølvmønter på hverken tykkere eller tyndere blanketter. Alle bør de antages for senere støbninger. Klumpmønter beskrives første gang i Museum Regium 2. udgave 1710, hvor der sammen med den opdigtede kong Hans' sølvgylden er anført Christiern II Malmø enskilling uden årstal som klumpmønt og Frederik I København enskilling 1525 som klumpmønt."

(fra: Sømod, Jørgen: Vore mønters nyordning)


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt