KLIK for forstørrelse!

Afslag

"Bag ordet afslag kan gemme sig mange ting. Det kan være regulære mønter, der i forskellige vægte eller metaller er præget med samme stempelsæt, hvor så katalogforfatteren kun har medtaget enkelte af prægningerne som mønter. Det kan være præsentationsstykker i ædelt metal. Det kan være modeller til godkendelse. Det kan være demonstrationseksemplarer. Det kan være prøver til internt brug indenfor Mønten, det være sig arbejdsprøver, eksemplarer fra en prøvesamling eller slet og ret en simpel afprøvning af et stempel. Det kan være nypræg. Det kan være falske mønter, nye eller gamle, støbte eller prægede, ja selv galvanokopier. Det kan være vægtlodder. Det kan også være noget ganske andet."

fra: Sømod, Jørgen: Vore mønters nyordning

Illustration viser et guldafslag af Frederik 4.s 16 skilling 1713, Schou 1a (ex Zinck)
Se også Klumpmønt.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt